26
wrz

rozwód

AdwokatJeśli dwoje ludzi myśli o rozstaniu, mają na myśli bezsprzecznie proces rozwodowy. Od czasu do czasu niemniej jednak wydatki procesu przewyższają możliwości małżonków – wtedy innym rozwiązaniem kłopotów jest separacja. Tok separacyjny można przeprowadzić sądownie, innym rozwiązaniem kłopotów jest umowa separacyjna zawarta u notariusza, mająca analogiczne do sądowej skutki. Przynależy jednak pamiętać, że rozwody zielona góra zezwala zawrzeć dodatkowy związek małżeński, natomiast separacja nie. Jakie są jeszcze inne różnice między rozwodem a separacją? O separacji sąd opiewa przeważnie na jednej rozprawie, proces rozwodowy trwa mnóstwo dłużej, zwłaszcza z orzeczeniem o winie. Rozwód przynosi możliwość powrotu do swojego poprzedniego nazwiska, separacja nie. Małżonkowie będący w separacji są wiązani do niesienia sobie pomocy, po rozwodzie nie ma takiego obowiązku. Obowiązek płacenia alimentów drugiej stronie, trwa do 5 lat po rozwodzie, wolno go przedłużyć. W separacji – nie ma terminu. Wniosek z powyższego nasuwa się sam – separacja, czyli rozwód na szybko, nie daje kompletnej wolności stronom.

Categories: Usługi

Comments are closed.