Na powierzchni ostatnich kilkunastu lat pod każdym względem zmienił się obraz obrotu walutami obcymi. Prostolinijny wpływ na nowiutką sytuację miał rozkwit nowych form bankowości, przede wszystkim pobudzenie rynku nieruchomości to naturalnie dzięki dużej przystępności kredytów hipotecznych a również wymiana walut online. Teraz prawie każda młoda rodzina obarczona jest kredytem hipotecznym, z którego środki pieniężne przeznaczone były na zakup nieruchomości (domu, działki budowlanej, mieszkania). Konfrontując urozmaicenie warunków, na jakich od wielu lat udostępniane są kredyty na cele mieszkaniowe, na ogół najbardziej atrakcyjny były oraz w dalszym ciągu są kredyty udostępniane w walutach obcych – tutaj pomoże e-kantor. Do ubiegłego roku najbardziej popularne były kredyty udostępniane we frankach szwajcarskich. W międzyczasie równie interesujące stały się waluty udzielane w walucie europejskiej. Skutkiem zaciągania przez dziesiątki tysięcy kredytobiorców różnych zobowiązań, jest istnienie dziś dużego zapotrzebowania na waluty obce, którymi dopasowywane są raty zobowiązań kredytowych. Dłużnicy analizują, gdzie wolno zakupić najtańsze waluty, sprawdzając zarówno bank, który udostępnił im kredytu, jak oraz każdy stacjonarny kantor wymiany dewiz i internetowy kantor.

Categories: Biznes

Comments are closed.